אפשרויות

שיעורי יוגה – בקבוצות / פרטי
שיחות שלום – מפגש קבוצתי / אישי
מדיטציה – קבוצת ישיבה / ליווי אישי

שעות שיעורי יוגה קבוצתיים:
9:00 ראשון שלישי חמישי
17:30 שני רביעי
19:30 ראשון שלישי

הגוף הוא ספר חי. הסיפור שלנו מוטבע בו.
התרגול הוא תהליך השתנות טבעית.
כדי לכונן יחסים חדשים בין התנועה הפנימית והמעצורים,
צריך לארגן מחדש את המכלול.
רק עבודה עצמית על גוף-מחשבה-רגש מאפשרת ריפוי,
שינוי וצמיחה משמעותיים ויציבים.
פורמים את התבניות האישיות, כדי להשיג מבט רחב יותר,
לראות את הדברים כמו שהם.

אנחנו צריכים לקיים דיאלוג עם הגוף, עם הנשימה
ועם האופן שאנחנו מתרגמים את הדברים
לחוויות והבנות בתוך החיים.
בכדי להתנתק מהתפיסות השגויות שלנו את עצמנו.
מההתניות. ממעגלים שליליים.
ולעשות מקום למה שלא יודעים.
הכוונה לאהוב את עצמנו כמו שאנחנו יחד עם
השאיפה לצמוח ולהתפתח.

בתרגול מתמיד מאמצים נקודת מבט שונה.
מחברת. מרוממת. מחזקת. משמחת. מקבלת. מכילה.
מסכימה.
אימון הוא חוויה אישית בלתי ניתנת להעברה.
עצירת השגרה למענו, באופן קבוע, בכוחה לשנות חיים.
תנוחות הגוף משפיעות על הנפש והתודעה.

לאט לאט השפעות התרגול חודרות ומחלחלות אל החיים.
תנועה בתאום הנשימה, מרחיבה ומשחררת את התפישה,
אנחנו לומדים להקשיב.
לקחת על עצמנו תרגול זאת החלטה מרפאת ומעצימה,
זאת מחוייבות לעצמנו והתמסרות למשהו גדול מאיתנו.

מפגש מהותי.חדפעמי

נצייר מפה של המקום בו נמצאים.
נסתכל ביחד ממקום גבוה ורחב יותר, לראות את הדברים
כמו שהם.
החוסר והמלאות, הכאב והשמחה שלנו, באחריותנו.
נמצא מעצורים ומכשולים. להבין. להרגיש.
נבהיר בין הממשי לאשלייתי.
בכוונה לפתח מסוגלות להתמודד. להסכים. להכיל.

אף פעם אי אפשר לדעת אלו חלקים יתגלו ועל מה נוותר כשנפתח.
לקבל ולאהוב את עצמנו כמו שאנחנו, זאת המשימה שלנו בחיים.
רק אז משהו משתנה באמת ואפשר לצאת. להיפתח. להתחבר.
לחיות קיום מלא יותר.

העבודה נעשת בתוך החיים, המפגש מחבר
אל הנצחי שבתוך הקיום המשתנה והחולף.

השאיפה שלי לעזור לך לגלות מרחב, כיוונים, אפשרות.
להכיר את עצמך, לגעת בשקט, לפתח ולהעמיק את ההקשבה.
להעיז לבטא את האמת שלך. להיות שלמה עם עצמך.